CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Ahad, 31 Ogos 2008

Allah ghayati..

"islam untuk semua, indahnya Islam"

Jawatan…
Apa yg ada pada jawatan?
Adakah ianya pada manusia satu kemuliaan?
Atau sstu penghinaan?
Atau satu ujian?

Ya Allah..
Kadang-kadang aku keliru..
Amanah yang terpundak ini di bahu,
Seringku persoalkan dihadapanMU
Sedangkan bukanku tidak memhami tugasku,
Tugasku sebagai hambamMU

Ku mohon keampunan,
Juga dikuatkan iman,
Dalam menempuuh ujian yg KAU hadiahkan,

Ahad12.00 noon

KONSEP PSIKOLOGI DALAM KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ISLAM

Salam perkongsian.(dari assignment penulis).

1.0 Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai naluri kejiwaan dalam megendalikan kehidupan seharian. Ianya merupakan perkara yang tidak dapat disentuh dengan fizikal, tetapi perlu dihayati oleh seseorang terutamanya pemimpin hatta orang yang dipimpin sekalipun. Sirah zaman nabi-nabi terdahulu telah banyak membuktikan kepada ummat di dunia ini bahawa psikologi nabi-nabi telah memikat hati untuk menerima Islam.Contohnya dalam peristiwa pembinaan semula Ka’bah, khususnya dalam isu perletakan “Hajar Aswad” ke tempatnya semula.Isu ini hampir-hampir mencetuskan perperangan di kalangan puak Arab di Makkah.Masing-masing mendakwa bahawa mereka yang lebih berhak untuk mendapat penghormatan bagi meletakkan batu keramat itu.

Sekiranya tiada penyelesaian yang memuaskan hati semua pihak, nescaya darah akan mengalir dan banyak jiwa yang mungkin melayang, kerana masing-masing telah bersiap dengan senjata sekiranya mereka menghadapi jalan buntu. Bagaimanapun satu di antara cadangan terakhir yang masih dihargai oleh puak yang bertikai ialah dengan memberikan hak untuk mengatasi masalah itu kepada sesiapa jua yang mula-mula memasuki pintu ka’bah pada hari tersebut. Allah telah mentakdirkan bahawa Muhammad S.AW merupakan orang yang pertama yang memasukinya dalam keadaan baginda tidak mengetahui keputusan yang diambil oleh pihak yang bertelagah itu. Seluruh ketua kaum menyerahkan kepercayaan untuk penyelesaian isu Hajar Aswad di tangan Muhammad S.A.W yang dikenali di kalangan mereka sebagai seorang pemuda yang berakhlak mulia dan budiman.

Dengan kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah S.W.T kepada baginda walaupun belum mencapai usia kerasulannya, ternyata telah berjaya memadamkan api pertikaian yang sedang marak di kalangan puak-puak arab. Semua ketua kaum berpuas hati dengan cara Muhammad S.A.W menyelesaikan perkara tersebut dengan memegang sisi kain serban yang dijadikan alas untuk mengangkat Hajar Aswad itu ketempatnya yang asal. Tiada pihak yang terpinggir dalam menunaikan tangungjawab meletakkan Hajar Aswad, kerana semua kaum telah diberi penghormatan untuk tujuan suci itu. Keadaan ini merupakan psikologi yang perlu dicontohi oleh setiap pemimpin dengan tidak mementingkan mana-mana pihak, tetapi dapat menyelesaikan masalah rakyat dengan bijaksana (Nik Abdul Aziz Nik Mat. 2006:297).

2.0 Definisi

Menurut kamus Dewan, psikologi ialah ilmu yang mengkaji jiwa dan fikiran manusia, atau secara ringkasnya ilmu jiwa Perkataan psikologi atau dalam bahasa Inggeris psychology berasal dari dua perkataan, iaitu psyche yang bererti jiwa dan roh, dan logy yang bererti sains. Dengan itu, psikologi ialah kajian terhadap jiwa dan roh manusia. Oleh kerana kerohanian dan jiwa di luar dari pencapaian sains, psikologi selalunya merujuk kepada kajian tentang tingkah laku.

Psikologi hari ini ditakrifkan sebagai sains yang mengkaji tingkah laku dan proses mental. Dengan itu, trend masa kini dalam pengertian psikologi ialah kajian secara saintifik terhadap tingkah laku. Ia adalah sains tingkah laku manusia dan haiwan (Ab.Aziz Mohd. Zin. 1999: 58).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat difahami bahawa psikologi mengandungi disiplin ilmiah yang tinggi untuk memahami tingkah laku manusia bagi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan manusia.

Manakala definisi kepimpinan yang diberikan oleh Ahmad Fadzli bin Yusof dan Amin Idris (2007), kepimpinan bukanlah sesuatu yang material. Ia satu kemampuan bagi mengetuai, memimpin dan memandu. Ia seni yang menghasilkan keupayaan bagi menjana idea dan berkomunikasi. Juga dapat mencipta dan membentuk kepercayaan dalam sanubari para pengikut pada idea yang dijana yang merangkumi visi dan misi.

Beliau juga menyatakan pendapat Bennis dan Nanus dalam buku mereka bertajuk Strategies for Taking Charge menegaskan, “Kepimpinan adalah sesuatu yang boleh dipelajari oleh sesiapa, diajar kepada sesiapa, dinafikan tidak pada sesiapa.” Kepimpinan satu seni yang peluangnya sentiasa terbuka bagi dipelajari dalam setiap rentak kehidupan manusia. Kesediaan belajar adalah langkah pertama dipimpin bagi pemimpin. Winston Churchill mengatakan, “Secara peribadi, saya sentiasa sedia belajar walaupun saya tidak sentiasa diajar.”

Menurut Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (2003), jawatan kepimpinan Islam yang dipegang merupakan “jihad fi sabilillah” dan membawa orang yang dipimpinnya ke arah jalan yang benar dan diredhai Allah demi kesejahteraan umat Islam di dunia dan di akhirat. Kepimpinan Islam dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu kepimpinan diri, kepimpianan keluarga, kepimpinan masyarakat dan kepimpinan Negara.

Para pakar ilmu psikologi pengurusan( management psychology) membahagikan jenis pemimpin eksekutif dalam tiga bahagian iaitu bergerak melawan, bergerak mengikuti dan bergerak jauh (Jamal Hassan S’ad Madiy. 2005; 60). Di sini, penulis akan mengenengahkan tentang bergerak mengikuti. Pemimpin seperti ini bergerak mengikuti masyarakat dengan perasaan, emosi dan hati nuraninya. Ia bertindak cepat dan mahir dalam memecahkan masalah serta menyelami kehidupan mereka. Ia mendampingi, memberikan apa yang dimiliki demi meraih kepercayaan mereka, dan ikut serta mewujudkan agar mereka bekerja secara maksima untuk meraih hasil terbaik dan tujuan jemaah (ibid).

Melihat kepada definisi yang telah diutarakan, kedua-dua perkara ini saling berkait antara satu sama lain.Dalam kepimpinan dan pengurusan Islam tidak dapat diasingkan.Psikologi adalah elemen yang amat penting bukan sahja dalam kepimpinan, malah semua orang memerlukan psikologi. Antara pendekatan psikologi yang digunakan ialah antaranya dalam aspek pengurusan organisasi dan kepimpinan atau dakwah. Di sini, penulis akan membincangkan tentang psikologi dalam kepimpinan dan pengurusan.

Proffesor Ariffin menjelaskan bahawa sasaran dakwah terdiri daripada berbagai-bagai peringkat dan keadaan. Ia memiliki cirri-ciri khusus yang memerlukan pendekatan dakwah yang berbeza antara satu sama lain. Untuk memberi kesan kepada sasaran-sasaran seperti itu memerlukan suatu pendekatan dakwah yang berasaskan psikologi(Ab. Aziz Mohd Zin. 1999: 58).

Apabila menyebut tentang kepimpinan dan pengurusan Islam, sudah tentu wujudnya pemimpin dan yang dipimpin. Perkara yang utama dalam kepimpinan ialah psikolgi kerana ia adalah titik permulaan bagi menggerakkan sesuatu organisasi itu.

3.0 Psikologi Organisasi

Organisasi dilihat sebagai suatu sistem tingkah laku yang mencakupi input, proses, dan output. Input di sini bererti pekerja dan kemudahan yang terdapat dalam organisasi. Proses adalah merujuk sebagai tingkah laku pekerja atau interaksi pekerja dalam organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ke arah mencapai matlamat. Manakala output ialah matlamat yang hendak dicapai. Dalam mencapai matlamat, organisasi harus memberi perhatian kepada input dan proses (Ishak Mad Shah. 2004: 7).

Jika pendekatan psikologi tidak diaplikasikan dalam kepimpinan, ia akan memberi kesan yang negatif terhadap tingkah laku yang dipimpin atau pekerja seperti berasa tidak puas dalam pekerjaan, tidak memberi komitmen, tekanan kerja, ponteng dan sebagainya. Antara faktor psikologi yang mempengaruhi kepimpinan dan pengurusan Islam ialah:

1)Roh keislaman

2) Komunikasi

4) Tingkah laku dan personaliti

5) Suasana tempat kerja yang selesa

6)Kawalan emosi

3.1 Roh Keislaman

Roh keislaman amat penting dalam membentuk kepimpinan Islam yang berkesan. Ia merupakan psikologi yang tebaik selain ianya merupakan kewajipan bagi umat Islam. Sesuatu perkara yang dilakukan tanpa matlamat adalah sia-sia dan tidak kekal melainkan seseorang mempunyai matlamat yang jelas untuk Islam. Di sini, kita dapat lihat sewaktu hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Masjid telah dijadikan sebagai pusat untuk membentuk masyarakat Islam pada waktu itu bagi memperkukuhkan lagi ikatan roh keislaman di jiwa masyarakat Madinah sama ada dari sudut adab pergaulan mahupun persoalan akidah mereka (al-Buti, 1978).

3.2 Tingkah laku dan personaliti

Firman Allah yang bermaksud:
“Wahai orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya. Amat besar kebencian di sisi Allah S.W.T. kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya”
(Surah as-Saff 61:2-3)

Menjadi contoh yang baik merupakan kewajipan yang terpenting seorang pemimpin. Pemimpin hendaklah menjadi teladan kepada orang di bawah pimpinannya. Seseorang pemimpin harus terlebih dahulu mendidik dirinya dengan akhlak yang mulia dan menghayati tuntutan seperti sabar, amanah dan nasihat-menasihati sebelum dia memaksa orang lain berbuat demikian. Tingkah laku dan tutur kata pemimpin juga hendaklah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah S.W.T iaitu pemimpin hendaklah menjadi seorang yang bertanggungjawab(Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2003:51).

3.3 Suasana tempat kerja yang selesa

Daya kreatif seseorang pengurus itu akan lebih menyerlah lagi sekiranya iklim dan suasna tempat kerja adalah menggalakkan. Suasana kerja yang kurang tenang dan selesa akan membuntukan pemikiran para pengurus (Juhary Haji Ali dan Ishak Ismail. 1991: 163).


3.4 Kawalan Emosi
Rasulullah pernah berhadapan dengan orang yang bercakap dengan suara yang tinggi (marah), tetapi Rasulullah S.A.W tetap sabar dan tenang. Akhirnya orang yang bercakap dengan suara yang tinggi itu merendahkan suaranya. Rasulullah S.A.W tidak akan bercakap kalau tidak perlu. Apabila bercakap, mukanya sentiasa manis dan tersenyum. Perkataannya pendek, tegas, tidak bercakap yang bukan-bukan dan tidak melampaui batas. Beliau tidak pernah kelihatan sombong. Sifat sabar dan tenang ini perlu dikuasai oleh setiap manusia kerana segala masalah dan nikmat sebenarnya merupakan cubaan daripada Allah, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud :

“ Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar (iaitu) orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan “inna lillahi wa inna ilaihi raji’un”. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk”. (al Baqarah: 55-157)

3.5 Komunikasi

Komunikasi dipandang sebagai salah satu prosedur pengurusan yang terpenting. Apabila seseorang pemimpin berjaya menjalin komunikasi, maka hal tersebut adalah jaminan untuk mewujudkan sasaran kelompok dan jaminan untuk mewujudkan penigkatan kualiti kerja.

Dengan peranan penting ini, pelbagai media komunikasi selalu dikotori hal negatif yang membahayakan. Ketika kita merenungkan sejarah agama Islam, kita menemukan bahawa para nabi dan Rasul selalu menjalinkan komunikasi dengan manusia, orang-orang mukmin dan para pengikutnya. Tetapi orang-orang taghut (kafir) sangat takut terhadap komunikasi yang dijalin para nabi dan rasul, malah berusaha untuk menghentikan komunukasi itu dengan cara mempersempit gerak para nabi, padahal setiap rasul diberi tugas untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia.

Kaum musyrik Makkah memberi usul kepada Abu Thalib agar anak saudaranya, Muhammad S.A.W dilarang berkomunikasi dengan para pengikutnya. Saat itu, Rasulullah S.A.W sebagai seorang pemimpin sangat memerhatikan tempat perkumpulan atau keramaian, pasti baginda pergi ke tempat tersebut dan menyampaikan risalah Islam kepada kaumnya.

Ketika Islam datang, ikatan komunikasi mulai semakin melebar dan semakin kuat, iaitu melalui wasilah solat dan haji. Hingga ketika seorang muslim sedang bersin, hal itu dapat dijadikan kesempatan untuk berkomunikasi(Jamal Hasan Sa’ad Madiy tjmh: Muhammad Mansur Hamzah. 2005: 99)

Para ulama bersepakat bahawa isi dan inti kejayaan proses kepimpinan terletak pada kemampuan menimbulkan kesan dan pengaruh yang timbal balik antara pemimpin dan para pengikut. Al Qiyadah (kepimpinan) yang berjaya adalah al Qiyadah(kepimpinan) yang mampu memberikan pengaruh pada perilaku individu ( suatu jemaah). Dengan tujuan, agar kepimpinan itu mampu menunaikan tugasnya iaitu memberikan arahan dan petunjuk, mewujudkan sasaran jemah, melakukan pengembangan dan pengukuhan kualiti jemaah, serta menjaga kekuatan kesatuannya ( ibid).

4.0 Penutup
Untuk menjadi contoh,pemimpin perlulah mempunyai kebolehan yang istimewa berbanding pengikutnya. Oleh itu, pemimpin perlu mempunyai sifat-sifat seperti warak, jujur, berazam, tekun, amanah, mempunyai daya imiginasi yang kuat, rajin dan sifat terpuji yang lain. Komuniskasi yang baik antara pemimpin dengan pengikutnya amat diperlukan demi menjamin keharmornian hubungan dan kelicinan kerja. Hubungan akan menjadi lebih baik sekiranya pemimpin mempunyai sifat dan sikap seperti yang telah disebutkan.

Kemampuan berorganisasi secara berkesan merupakan kurniaan Allah S.W.T yang perlu terus digilap dan dicemerlangkan. Selaku pemimpin, kita semua perlu bertanggungjawab menyampaikan mesej Islam secara jelas dan terang ( Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2003: 49).

Konklusinya, psikologi amat penting dalam kepimpinan bagi memastikan matlamat yang sebenar tercapai dan orang yang dipimpin tidak berasa tertekan dengan amanah yang ditaklifkan.

_______________________________________________________________

Rujukan

Abd. Karem Zaidan. terj. Asywadi Syukur. 2001. Dasar-dasar ilmu dakwah (2).
Selangor: Dewan Pustaka Fajar Islam.

Ab.Aziz Mohd. Zin. 1999. Psikologi dakwah. Kuala Lumpur: Nasional Malaysia Berhad


Ahmad Fadzli Yusof& Amin Idris.2007. Panduan dan asas untuk pemimpin berwibawa.
Selangor : Majujaya Indah Sd. Bhd.

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2003. Demokrasi dan kepimpinan Islam suatu
perbandingan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.


H.M. Arifin. 1976. Psikologi dan beberapa aspek kehidupan rohaniah manusia.
Jakarta:Bulan Bintang


Ishak Mad Shah.2004. Pengenalan psikologi dan organisasi Jilid II. Johor Darul Takzim:
Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak Mohd Rejab. 1985. Kepimpinan dalam Islam. UKM: FPI

Jamal Hasan Sa’ad Madiy.terjm. Muhammad Mansur Hamzah. 2005. Mewujudkan
kepimpinan Islam yang berkesan dan berpengaruh. Adiba Centre.

Juhary Hj. Ali & Ishak Ismail. 1991. Prinsip dan amalan pengurusan. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka

Muhammad Munir al Ghatban. Trjm. Taib Azamuddin & Hadi Awang. Manhaj haraki
dalam sirah Nabi Muhammad S.A.W. Kedah : Pustaka Darussalam Sdn. Bhd.

Nik Abdul Aziz Nik Mat. 2007. Sirah nabawiyyah insan teladan sepanjang zaman. Kuala Lumpur : Nufair Street